CHÍNH SÁCH ĐIỂM TÍCH LŨY

CHỢ VIỆT ONLINE trân trọng thông báo về chính sách tích điểm áp dụng dành cho khách hàng trên Hệ thống Chợ Việt Online.

1. Quy định tích điểm và sử dụng điểm thưởng

- Tất cả khách hàng đều được tích điểm theo tổng số tiền trước thuế của đơn hàng đã thanh toán xong tại website: www.chovietonline.vn hoặc mobile app: Chợ Việt Online;

- Khách hàng phải đăng nhập thành viên trước khi mua sắm hoặc cung cấp thông tin chính xác của mình trong mỗi đơn hàng để Chợ Việt Online theo dõi đúng số điểm của mỗi khách hàng;

- Các đơn hàng có thông tin (tên người hoặc tên công ty, địa chỉ, email và số điện thoại) không trùng khớp với nhau không được tích điểm chung với nhau;

- Điểm tích lũy của mỗi khách hàng được cộng dồn theo các đơn hàng trong vòng 12 tháng (Từ ngày 01/01 đến ngày 30/12). Điểm tích lũy sẽ được cập nhật sau mỗi đơn đặt hàng thành công;

- Khách hàng sử dụng điểm tích lũy của mình để quy đổi nhận tiền mặt hoặc khấu trừ khi mua hàng từ ngày 01/01 đến 30/12 hằng năm; sau ngày 30/12 hằng năm, số điểm của mỗi khách hàng được tính lại từ đầu;

- Đối với các hóa đơn không áp dụng các chương trình khuyến mãi hiện hành, khách hàng sẽ được tính hệ số điểm quy đổi là: 100,000 VNĐ = 1 điểm. Các đơn hàng có áp dụng các chương trình khuyến mãi vẫn được tích điểm theo quy định cụ thể của chương trình đó.

2. Phân loại khách hàng, thành viên:

- Đối với khách hàng chưa đăng ký thành viên, Hệ thống Chợ Việt Online sẽ tự động nhận diện là Khách hàng phổ thông và theo dõi số điểm tích lũy và cập nhật theo các thông tin đơn hàng;

- Đối với khách hàng đã đăng ký thành viên, Hệ thống Chợ Việt Online sẽ phân loại thành viên như sau:

+ Từ 01 đến 30 điểm/năm: Khách hàng thân thiết - Thành viên Đồng;

+ Từ 31 đến 100 điểm/năm: Khách hàng thân thiết - Thành viên Bạc;

+ Từ 101 đến 1000 điểm/năm: Khách hàng thân thiết - Thành viên Vàng;

+ Từ 1001 điểm/năm trở lên: Khách hàng thân thiết - Thành viên Kim cương;

Chính sách thành viên có thể được điều chỉnh vào mỗi năm để phù hợp với cơ chế ưu đãi dành cho thành viên vào mỗi thời điểm.

3. Theo dõi số điểm tích lũy:

Tổng số điểm tích lũy của khách hàng được theo dõi theo hai cách thức sau:

a. Đăng nhập tài khoản:

- Khách hàng đăng ký và đăng nhập tài khoản khi mua hàng tại www.chovietonline.vn hoặc mobile app: Chợ Việt Online;

- Các ưu đãi tương ứng với tổng số điểm sẽ được hệ thống Chợ Việt Online áp dụng vào đơn hàng của khách hàng tại thời điểm mua hàng tiếp theo hoặc quy đổi và nhận tiền mặt tùy theo yêu cầu của khách hàng.

b. Khách hàng không là thành viên (Không đăng ký tài khoản):

- Tổng đài Chợ Việt Online sẽ theo dõi tổng số điểm theo thông tin của khách hàng (tên, địa chỉ, số điện thoại...) của các đơn hàng trước đó;

- Để biết tổng số điểm của mình, khách hàng có thể yêu cầu tổng đài Chợ Việt Online báo số điểm qua điện thoại, email hoặc tin nhắn;

- Khi mua hàng, khách hàng phải yêu cầu tổng đài Chợ Việt Online kiểm tra và áp dụng ưu đãi theo tổng số điểm mình có được trước khi hoàn tất (thanh toán) mua hàng;

- Việc áp dụng ưu đãi tích điểm chỉ được thực hiện trước thời điểm hoàn tất việc mua hàng;

Kính chúc quý khách hàng được hưởng thật nhiều ưu đãi tại Hệ thống Chợ Việt Online!