CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

1 . Điều kiện áp dụng Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, Chợ Việt Onlineđảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn Chợ Việt Online Đảm Bảo đã được qui định trong Điều khoản Dịch vụ.

Chợ Việt Online Đảm bảo là một dịch vụ cung cấp bởi Chợ Việt Online , theo yêu cầu của Người dùng, để hỗ trợ Người dùng trong việc giải quyết các xung đột có thể phát sinh trong quá trình giao dịch. Người dùng có thể liên hệ với nhau để thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp của họ hoặc báo cáo lên chính quyền địa phương có liên quan nhờ hỗ trợ họ trong việc giải quyết bất kỳ tranh chấp xảy ra trước, trong hoặc sau khi sử dụng Chợ Việt Online đảm bảo.

2. Điều kiện trả hàng  

Người mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:  • Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm;  • Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;  • Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua (VD: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv...);  • Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người bán cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;

3. Không thay đổi ý định mua hàng Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Người mua thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận. 

4. Tình trạng của hàng trả lại Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Người mua lưu ý cần phải gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm, hóa đơn VAT, tem phiếu bảo hành... nếu có và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. Chợ Việt Online khuyến khích Người mua chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau nếu cần.   

5.  Bên cạnh các chính sách trên của Chợ Việt Online, một số trường hợp đổi trả hàng được quy định theo chính sách của các nhà cung cấp là đối tác của Chợ Việt Online