Quy trình mua hàng tại Chợ Việt Online

  • Đối với khách hàng chưa có tài khoản người dùng

      Bước 1 Chọn trang địa phương để vào mua hàng