category.name

Linh kiện

Rơ le áp suất
800.000 ₫ 800.000 ₫ 800000.0 VND
Nắp nhựa ABS của vỏ màng RO inox
250.000 ₫ 250.000 ₫ 250000.0 VND
Cùm inox
150.000 ₫ 150.000 ₫ 150000.0 VND
Vỏ RO4040 inox có mối hàn đầu nhựa
1.450.000 ₫ 1.450.000 ₫ 1450000.0 VND
Bút thử TDS Đài Loan
250.000 ₫ 250.000 ₫ 250000.0 VND
Bút đo pH
800.000 ₫ 800.000 ₫ 800000.0 VND
Phao lưu lượng 5 gallon
550.000 ₫ 550.000 ₫ 550000.0 VND
Phao lưu lượng 10GL
700.000 ₫ 700.000 ₫ 700000.0 VND
Phao lưu lượng 20GL
750.000 ₫ 750.000 ₫ 750000.0 VND
Máy khò Talon
650.000 ₫ 650.000 ₫ 650000.0 VND
Lưới lọc trên, dưới
40.000 ₫ 40.000 ₫ 40000.0 VND
Linh kiện ozone ( gồm bơm, ống, mạch, ĐH)
650.000 ₫ 650.000 ₫ 650000.0 VND
cục sủi
10.000 ₫ 10.000 ₫ 10000.0 VND
Dây silicon
25.000 ₫ 25.000 ₫ 25000.0 VND
Dây nguồn
10.000 ₫ 10.000 ₫ 10000.0 VND
Bơm ozone
100.000 ₫ 100.000 ₫ 100000.0 VND
Ống zone
500.000 ₫ 500.000 ₫ 500000.0 VND
Mạch đèn báo
50.000 ₫ 50.000 ₫ 50000.0 VND
Đồng hồ thời gian
30.000 ₫ 30.000 ₫ 30000.0 VND