category.name

Thiết bị lọc nước dân dụng

HT lọc nước đầu nguồn DN01 làm trong
4.500.000 ₫ 4.500.000 ₫ 4500000.0 VND
Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN02 (50 lit cation)
10.000.000 ₫ 10.000.000 ₫ 10000000.0 VND
Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN03
12.000.000 ₫ 12.000.000 ₫ 12000000.0 VND
Bộ 2 cốc 10 inch
750.000 ₫ 750.000 ₫ 750000.0 VND
Bộ 3 cốc 10 inch
950.000 ₫ 950.000 ₫ 950000.0 VND
Bộ 1 cốc 10 inch AQUA
1.800.000 ₫ 1.800.000 ₫ 1800000.0 VND
Bộ 2 cốc 10 inch AQUA
2.500.000 ₫ 2.500.000 ₫ 2500000.0 VND
Bộ 3 cốc 10 inch AQUA
2.850.000 ₫ 2.850.000 ₫ 2850000.0 VND
Bộ 2 cốc 20 inch
1.500.000 ₫ 1.500.000 ₫ 1500000.0 VND
Bộ 3 cốc 20 inch
2.050.000 ₫ 2.050.000 ₫ 2050000.0 VND
Máy lọc nước R.O OHIDO T8080 5 cấp
3.100.000 ₫ 3.100.000 ₫ 3100000.0 VND
Máy lọc nước R.O OHIDO T8080 6 cấp
3.400.000 ₫ 3.400.000 ₫ 3400000.0 VND
Máy lọc nước R.O OHIDO T8080 7 cấp
3.700.000 ₫ 3.700.000 ₫ 3700000.0 VND
Máy lọc nước R.O OHIDO T8080 8 cấp
4.000.000 ₫ 4.000.000 ₫ 4000000.0 VND
Máy lọc nước bán công nghiệp, công suất 50 lit/h
13.000.000 ₫ 13.000.000 ₫ 13000000.0 VND