category.name

Thiết bị lọc nước dân dụng

Máy nóng lạnh 2 vòi, 3 vòi không lõi
4.500.000 ₫ 4.500.000 ₫ 4500000.0 VND
Bình tích áp nhựa 7lit
500.000 ₫ 500.000 ₫ 500000.0 VND
Bình tích áp sắt 10lit
700.000 ₫ 700.000 ₫ 700000.0 VND
Bình tích áp 50lit
1.800.000 ₫ 1.800.000 ₫ 1800000.0 VND
Vòi RO 304
250.000 ₫ 250.000 ₫ 250000.0 VND
Vòi RO gạt
180.000 ₫ 180.000 ₫ 180000.0 VND
Bơm RO 24v
700.000 ₫ 700.000 ₫ 700000.0 VND
Bơm RO 36v
1.200.000 ₫ 1.200.000 ₫ 1200000.0 VND
Ballast bơm 24v
240.000 ₫ 240.000 ₫ 240000.0 VND
Ballast bơm 36v
450.000 ₫ 450.000 ₫ 450000.0 VND
Màng RO 10 lít /h - DOW TW30 18012 -50
700.000 ₫ 700.000 ₫ 700000.0 VND
Màng RO 10 lít /h -LG
550.000 ₫ 550.000 ₫ 550000.0 VND
Màng RO MÁY 50 lít /h TW30 18012 -100
1.100.000 ₫ 1.100.000 ₫ 1100000.0 VND
Màng R.O 500 Galons LG
1.800.000 ₫ 1.800.000 ₫ 1800000.0 VND
Vỏ màng RO 50,100G đủ phụ kiện không kẹp
150.000 ₫ 150.000 ₫ 150000.0 VND
Vỏ màng RO 500G đủ phụ kiện không kẹp
500.000 ₫ 500.000 ₫ 500000.0 VND
Van điện từ 220v
250.000 ₫ 250.000 ₫ 250000.0 VND