category.name

Thiết bị lọc nước dân dụng

Rơ le áp cao
120.000 ₫ 120.000 ₫ 120000.0 VND
Rơ le áp thấp
120.000 ₫ 120.000 ₫ 120000.0 VND
Van tiết lưu
80.000 ₫ 80.000 ₫ 80000.0 VND
Dây ф6
7.000 ₫ 7.000 ₫ 7000.0 VND
Dây ф10
10.000 ₫ 10.000 ₫ 10000.0 VND
Co nhựa
8.000 ₫ 8.000 ₫ 8000.0 VND
Tê nhựa
10.000 ₫ 10.000 ₫ 10000.0 VND
Kẹp đèn, kẹp màng
15.000 ₫ 15.000 ₫ 15000.0 VND
Van bình tích áp
50.000 ₫ 50.000 ₫ 50000.0 VND
Van khóa 13/17
35.000 ₫ 35.000 ₫ 35000.0 VND
Nối inox ( Tê chia nước)
35.000 ₫ 35.000 ₫ 35000.0 VND
Van Flow
120.000 ₫ 120.000 ₫ 120000.0 VND
Lõi lọc thô PP 10"5 micro, NESCA
60.000 ₫ 60.000 ₫ 60000.0 VND
Lõi lọc OCB 10 Inch
90.000 ₫ 90.000 ₫ 90000.0 VND
Lõi lọc CTO 10 inch
110.000 ₫ 110.000 ₫ 110000.0 VND
Lõi lọc cation 10 inch
120.000 ₫ 120.000 ₫ 120000.0 VND
Lõi lọc số 5 CLT55
200.000 ₫ 200.000 ₫ 200000.0 VND
Lõi lọc số 6, tạo khoáng
300.000 ₫ 300.000 ₫ 300000.0 VND
Lõi lọc số 7, Alkaline
300.000 ₫ 300.000 ₫ 300000.0 VND
Lõi số 8, oxy bóng gốm
300.000 ₫ 300.000 ₫ 300000.0 VND