category.name

Thiết bị lọc nước dân dụng

Lõi lọc số 9, nanosliver
300.000 ₫ 300.000 ₫ 300000.0 VND
Lõi lọc Haoshing 5.10"
100.000 ₫ 100.000 ₫ 100000.0 VND
Lõi lọc Haoshing than 10"
120.000 ₫ 120.000 ₫ 120000.0 VND
Lõi lọc Haoshing 1.10"
120.000 ₫ 120.000 ₫ 120000.0 VND
Lõi lọc HQ- 1(sediment)
150.000 ₫ 150.000 ₫ 150000.0 VND
Lõi lọc HQ - 2(pre carbon)
200.000 ₫ 200.000 ₫ 200000.0 VND
Lõi lọc HQ - 3(post carbon block)
200.000 ₫ 200.000 ₫ 200000.0 VND
Lõi lọc HQ - 4(UF membrane)
550.000 ₫ 550.000 ₫ 550000.0 VND
Lõi lọc HQ - 5 (Alkaine)
300.000 ₫ 300.000 ₫ 300000.0 VND
Lõi lọc HQ - 6(Akaline ionic)
450.000 ₫ 450.000 ₫ 450000.0 VND
Lõi lọc HQ - 7 (SLIVER Carbon)
350.000 ₫ 350.000 ₫ 350000.0 VND
Lõi lọc than hạt 10' ' buder
110.000 ₫ 110.000 ₫ 110000.0 VND
Lõi lọc than hoạt tính 10" buder
110.000 ₫ 110.000 ₫ 110000.0 VND
Lõi lọc thô PP 20"5,1m Nesca
120.000 ₫ 120.000 ₫ 120000.0 VND
Lõi lọc thô PP 20"5m Kemlo ĐL
150.000 ₫ 150.000 ₫ 150000.0 VND
Lõi lọc thô PP 20"1m Kemlo ĐL
120.000 ₫ 120.000 ₫ 120000.0 VND
Lõi lọc thô PP 5.20"big ĐL
260.000 ₫ 260.000 ₫ 260000.0 VND
lõi lọc thô PP 20" 1m Hàn Quốc
250.000 ₫ 250.000 ₫ 250000.0 VND
Lõi lọc sát khuẩn 20 inch ( trong vỏ hộp)
550.000 ₫ 550.000 ₫ 550000.0 VND
lõi lọc thô PP 20"1m big
420.000 ₫ 420.000 ₫ 420000.0 VND