category.name

Thiết bị lọc nước dân dụng

Lõi lọc than UDF 20"
150.000 ₫ 150.000 ₫ 150000.0 VND
Lõi lọc than CTO 20"
150.000 ₫ 150.000 ₫ 150000.0 VND
Lõi lọc 0,2.20" Korea
1.300.000 ₫ 1.300.000 ₫ 1300000.0 VND
Lõi lọc sợi 5.20" ĐL
180.000 ₫ 180.000 ₫ 180000.0 VND
Cốc lọc 10" xanh ĐL21/27
250.000 ₫ 250.000 ₫ 250000.0 VND
Cốc lọc 10" trong ĐL
300.000 ₫ 300.000 ₫ 300000.0 VND
Cốc lọc 20" xanh ĐL
350.000 ₫ 350.000 ₫ 350000.0 VND
Cốc lọc 20" trong ĐL
450.000 ₫ 450.000 ₫ 450000.0 VND
Cốc lọc 20' big blue
800.000 ₫ 800.000 ₫ 800000.0 VND
Phin 20" bằng inox 3 lõi
2.750.000 ₫ 2.750.000 ₫ 2750000.0 VND
Phin 20" bằng inox 5 lõi
3.500.000 ₫ 3.500.000 ₫ 3500000.0 VND
Tay mở bầu 10"
20.000 ₫ 20.000 ₫ 20000.0 VND
Tay mở bầu 20"
30.000 ₫ 30.000 ₫ 30000.0 VND
Đế đơn/đôi
30.000 ₫ 30.000 ₫ 30000.0 VND
Đế ba
60.000 ₫ 60.000 ₫ 60000.0 VND
Khung inox DN01
700.000 ₫ 700.000 ₫ 700000.0 VND
Khung inox DN02
1.000.000 ₫ 1.000.000 ₫ 1000000.0 VND
Khung inox DN03
1.200.000 ₫ 1.200.000 ₫ 1200000.0 VND
Tủ 3D máy lọc nước R.O OHIDO T8080
900.000 ₫ 900.000 ₫ 900000.0 VND