category.name

Đậu

Mè đen - 0,2 kg
17.000 ₫ 17.000 ₫ 17000.0 VND
Mè đen - 0,5 kg
42.000 ₫ 42.000 ₫ 42000.0 VND
Mè đen - 1 kg
80.000 ₫ 80.000 ₫ 80000.0 VND
Đậu xanh cà - 0,2 kg
9.000 ₫ 9.000 ₫ 9000.0 VND
Đậu xanh cà - 0,5 kg
22.000 ₫ 22.000 ₫ 22000.0 VND
Đậu xanh cà - 1 kg
40.000 ₫ 40.000 ₫ 40000.0 VND
Đậu xanh bóc vỏ - 0,2 kg
9.000 ₫ 9.000 ₫ 9000.0 VND
Đậu xanh bóc vỏ - 0,5 kg
22.000 ₫ 22.000 ₫ 22000.0 VND
Đậu xanh bóc vỏ - 1 kg
40.000 ₫ 40.000 ₫ 40000.0 VND
Đậu phộng - 0,2 kg
17.000 ₫ 17.000 ₫ 17000.0 VND
Đậu phộng - 0,5 kg
42.000 ₫ 42.000 ₫ 42000.0 VND
Đậu phộng - 1 kg
80.000 ₫ 80.000 ₫ 80000.0 VND
Đậu đen xanh lòng - 0,2 kg
12.000 ₫ 12.000 ₫ 12000.0 VND
Đậu đen xanh lòng - 0,5 kg
27.000 ₫ 27.000 ₫ 27000.0 VND
Đậu đen xanh lòng - 1 kg
50.000 ₫ 50.000 ₫ 50000.0 VND