SẢN PHẨM O C O P

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Thực phẩm

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Đồ uống

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Thảo dược

category.name

Đồ uống - giải khát

Nước tăng lực Redbull - lon 250 ml
12.000 ₫ 12.000 ₫ 12000.0 VND
Nước tăng lực Redbull - lốc 6 lon 250 ml
68.000 ₫ 68.000 ₫ 68000.0 VND
Nước tăng lực Redbull - thùng 24 lon 250 ml
265.000 ₫ 265.000 ₫ 265000.0 VND
Nước tăng lực Thunder - lon 250 ml
7.000 ₫ 7.000 ₫ 7000.0 VND
Nước tăng lực Thunder - lốc 6 lon 250 ml
40.000 ₫ 40.000 ₫ 40000.0 VND
Nước tăng lực Thunder - thùng 24 lon 250 ml
198.000 ₫ 198.000 ₫ 198000.0 VND
Nước suối DaSani - chai 1,5 lít
8.000 ₫ 8.000 ₫ 8000.0 VND
Nước suối DaSani - thùng 12 chai (1,5 lít)
82.000 ₫ 82.000 ₫ 82000.0 VND
Nước suối Sani - chai 500 ml
5.000 ₫ 5.000 ₫ 5000.0 VND
Nước suối Sani - lốc 6 chai 500 ml
20.000 ₫ 20.000 ₫ 20000.0 VND
Nước suối Sani - thùng 24 chai (500 ml)
80.000 ₫ 80.000 ₫ 80000.0 VND
Nước uống QNA bình 20L
12.000 ₫ 12.000 ₫ 12000.0 VND
Nước uống QNA - chai 500ml
3.000 ₫ 3.000 ₫ 3000.0 VND
Nước uống QNA -lốc 06 chai 500 ml
15.000 ₫ 15.000 ₫ 15000.0 VND
Nước uống QNA - thùng 04 lốc (500 ml)
65.000 ₫ 65.000 ₫ 65000.0 VND
Nước uống QNA - chai 330 ml
3.000 ₫ 3.000 ₫ 3000.0 VND
Nước uống QNA -lốc 06 chai 330 ml
13.000 ₫ 13.000 ₫ 13000.0 VND