category.name

Nước ngọt

Nước giải khát có ga 7 Up - lon 330 ml
8.000 ₫ 8.000 ₫ 8000.0 VND
Nước yến nha đam Datafa - lon 300 ml
9.000 ₫ 9.000 ₫ 9000.0 VND
Nước yến nha đam Datafa - thùng 24 lon (300 ml)
203.000 ₫ 203.000 ₫ 203000.0 VND
Nước yến nha đam Datafa - chai 500 ml
10.000 ₫ 10.000 ₫ 10000.0 VND
Nước xá xị lon - lon 330 ml
7.000 ₫ 7.000 ₫ 7000.0 VND
Nước xá xị lon - lốc 6 lon 330 ml
32.000 ₫ 32.000 ₫ 32000.0 VND
Nước xá xị lon - thùng 24 lon ( 330 ml )
120.000 ₫ 120.000 ₫ 120000.0 VND
Nước Fanta - chai 390 ml
6.000 ₫ 6.000 ₫ 6000.0 VND
Nước Fanta - lốc 6 chai (390 ml )
32.000 ₫ 32.000 ₫ 32000.0 VND
Nước Fanta - thùng 24 chai (390 ml)
120.000 ₫ 120.000 ₫ 120000.0 VND
Nước Sprite - chai 390 ml
6.000 ₫ 6.000 ₫ 6000.0 VND
Nước Sprite - lốc 6 chai 390 ml
32.000 ₫ 32.000 ₫ 32000.0 VND
Nước Sprite - thùng 24 chai (390 ml)
120.000 ₫ 120.000 ₫ 120000.0 VND