SẢN PHẨM O C O P

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Thực phẩm

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Đồ uống

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Thảo dược

category.name

Rau - Củ - Quả an toàn

Rau tía tô - 0,2 kg
7.000 ₫ 7.000 ₫ 7000.0 VND
Rau xà lách xanh - 0,2 kg
8.000 ₫ 8.000 ₫ 8000.0 VND
Trái su su - 0,2 kg
6.500 ₫ 6.500 ₫ 6500.0 VND
Trái su su - 0,5 kg
14.000 ₫ 14.000 ₫ 14000.0 VND
Trái su su - 1 kg
26.000 ₫ 26.000 ₫ 26000.0 VND
Trái Mướp - 0,5 kg
10.000 ₫ 10.000 ₫ 10000.0 VND
Trái Mướp - 1 kg
20.000 ₫ 20.000 ₫ 20000.0 VND
Trái khổ qua - 0,2 kg
8.000 ₫ 8.000 ₫ 8000.0 VND
Trái khổ qua - 0,5 kg
19.000 ₫ 19.000 ₫ 19000.0 VND
Trái khổ qua - 1 kg
35.000 ₫ 35.000 ₫ 35000.0 VND
Trái dưa leo - 0,2 kg
5.000 ₫ 5.000 ₫ 5000.0 VND
Trái dưa leo - 0,5 kg
17.000 ₫ 17.000 ₫ 17000.0 VND
Trái dưa leo - 1 kg
20.000 ₫ 20.000 ₫ 20000.0 VND
Trái dưa gan tươi - 0,2 kg
5.000 ₫ 5.000 ₫ 5000.0 VND
Trái dưa gan tươi - 0,5 kg
17.000 ₫ 17.000 ₫ 17000.0 VND
Trái dưa gan tươi - 1 kg
20.000 ₫ 20.000 ₫ 20000.0 VND
Trái đu đủ xanh - 0,5 kg
13.000 ₫ 13.000 ₫ 13000.0 VND
Trái đu đủ xanh - 1 kg
25.000 ₫ 25.000 ₫ 25000.0 VND
Trái đậu đũa - 0,2 kg
5.000 ₫ 5.000 ₫ 5000.0 VND
Trái đậu đũa - 0,5 kg
17.000 ₫ 17.000 ₫ 17000.0 VND