category.name

Củ

Dưa hấu không hạt - quả 3 kg
20.000 ₫ 20.000 ₫ 20000.0 VND
Dưa hấu hắc mỹ nhân - quả 3 kg
54.000 ₫ 54.000 ₫ 54000.0 VND
Củ môn hương - 0,2 kg
10.000 ₫ 10.000 ₫ 10000.0 VND
Củ môn hương - 0,5 kg
23.000 ₫ 23.000 ₫ 23000.0 VND
Củ môn hương - 1 kg
45.000 ₫ 45.000 ₫ 45000.0 VND
Củ khoai tây Đà Lạt - 0,2 kg
8.000 ₫ 8.000 ₫ 8000.0 VND
Củ khoai tây Đà Lạt - 0,5 kg
18.000 ₫ 18.000 ₫ 18000.0 VND
Củ khoai tây Đà Lạt - 1 kg
35.000 ₫ 35.000 ₫ 35000.0 VND
Củ khoai lang vàng - 0,2 kg
8.000 ₫ 8.000 ₫ 8000.0 VND
Củ khoai lang vàng - 0,5 kg
18.000 ₫ 18.000 ₫ 18000.0 VND
Củ khoai lang vàng - 1 kg
35.000 ₫ 35.000 ₫ 35000.0 VND
Củ hành tây Đà Lạt - 0,2 kg
7.000 ₫ 7.000 ₫ 7000.0 VND
Củ hành tây Đà Lạt - 0,5 kg
17.000 ₫ 17.000 ₫ 17000.0 VND
Củ hành tây Đà Lạt - 1 kg
30.000 ₫ 30.000 ₫ 30000.0 VND
Củ củ dền Đà Lạt - 0,2 kg
8.000 ₫ 8.000 ₫ 8000.0 VND
Củ củ dền Đà Lạt - 0,5 kg
18.000 ₫ 18.000 ₫ 18000.0 VND
Củ củ dền Đà Lạt - 1 kg
35.000 ₫ 35.000 ₫ 35000.0 VND
Củ cà rốt Đà Lạt - 0,2 kg
8.000 ₫ 8.000 ₫ 8000.0 VND
Củ cà rốt Đà Lạt - 0,5 kg
18.000 ₫ 18.000 ₫ 18000.0 VND
Củ cà rốt Đà Lạt - 1 kg
35.000 ₫ 35.000 ₫ 35000.0 VND