category.name

Rau

Rau tía tô - 0,2 kg
7.000 ₫ 7.000 ₫ 7000.0 VND
Rau xà lách xanh - 0,2 kg
8.000 ₫ 8.000 ₫ 8000.0 VND
Rau xà lách xanh - 0,5 kg
18.000 ₫ 18.000 ₫ 18000.0 VND
Rau xà lách xanh - 1 kg
35.000 ₫ 35.000 ₫ 35000.0 VND
Rau tía tô - 0,5 kg
17.000 ₫ 17.000 ₫ 17000.0 VND
Rau tía tô - 1 kg
30.000 ₫ 30.000 ₫ 30000.0 VND
Rau tầng ô -0,2 kg
8.000 ₫ 8.000 ₫ 8000.0 VND
Rau tầng ô - 0,5 kg
18.000 ₫ 18.000 ₫ 18000.0 VND
Rau tầng ô - 1 kg
35.000 ₫ 35.000 ₫ 35000.0 VND
Rau sâm - 0,2 kg
12.000 ₫ 12.000 ₫ 12000.0 VND
Rau sâm - 0,5 kg
27.000 ₫ 27.000 ₫ 27000.0 VND
Rau sâm - 1 kg
50.000 ₫ 50.000 ₫ 50000.0 VND
Rau sam 0,2 kg
12.000 ₫ 12.000 ₫ 12000.0 VND
Rau sam - 0,5 kg
27.000 ₫ 27.000 ₫ 27000.0 VND
Rau sam - 1 kg
50.000 ₫ 50.000 ₫ 50000.0 VND
Rau ngọn lang - 0,2 kg
10.000 ₫ 10.000 ₫ 10000.0 VND
Rau ngọn lang - 0,5 kg
22.000 ₫ 22.000 ₫ 22000.0 VND
Rau ngọn lang - 1 kg
40.000 ₫ 40.000 ₫ 40000.0 VND
Rau ngọn Bí đỏ - 0,2 kg
7.000 ₫ 7.000 ₫ 7000.0 VND
Rau ngọn Bí đỏ - 0,5 kg
17.000 ₫ 17.000 ₫ 17000.0 VND