category.name

Gia vị

Rong biển cuộn cơm Hàn Quốc - gói 20 g
35.000 ₫ 35.000 ₫ 35000.0 VND
Tỏi thường - 0,1 kg
5.000 ₫ 5.000 ₫ 5000.0 VND
Tỏi thường - 0,5 kg
23.000 ₫ 23.000 ₫ 23000.0 VND
Tỏi thường - 1kg
45.000 ₫ 45.000 ₫ 45000.0 VND
Tỏi Lý Sơn - 0,1 kg
15.000 ₫ 15.000 ₫ 15000.0 VND
Tỏi Lý Sơn - 0,5 kg
72.000 ₫ 72.000 ₫ 72000.0 VND
Tỏi Lý Sơn - 1kg
140.000 ₫ 140.000 ₫ 140000.0 VND
Tiêu hột - 0,1 kg
15.000 ₫ 15.000 ₫ 15000.0 VND
Tiêu hột -0,5 kg
72.000 ₫ 72.000 ₫ 72000.0 VND
Tiêu hột - 1 kg
140.000 ₫ 140.000 ₫ 140000.0 VND
Tiêu bột
20.000 ₫ 20.000 ₫ 20000.0 VND
Tiêu bột - 0,5 kg
97.000 ₫ 97.000 ₫ 97000.0 VND
Tiêu bột - 1 kg
190.000 ₫ 190.000 ₫ 190000.0 VND
Nghệ - 0,1 kg
3.000 ₫ 3.000 ₫ 3000.0 VND
Nghệ - 0,5 kg
15.000 ₫ 15.000 ₫ 15000.0 VND
Nghệ - 1kg
28.000 ₫ 28.000 ₫ 28000.0 VND
Nén - 0,1 kg
12.000 ₫ 12.000 ₫ 12000.0 VND
Nén - 0,5 kg
60.000 ₫ 60.000 ₫ 60000.0 VND
Nén - 1 kg
115.000 ₫ 115.000 ₫ 115000.0 VND