category.name

Thực phẩm đóng gói, đồ hộp

Khô gà lá chanh Chà Bông Việt - gói 20 gr
10.000 ₫ 10.000 ₫ 10000.0 VND
Khô gà cay Chà Bông Việt - gói 100 gr
50.000 ₫ 50.000 ₫ 50000.0 VND
Khô gà cay Chà Bông Việt - gói 250 gr
90.000 ₫ 90.000 ₫ 90000.0 VND
Khô gà lá chanh Chà Bông Việt - hủ 250 gr
100.000 ₫ 100.000 ₫ 100000.0 VND
Mì xào Hảo Hảo - thùng 30 gói
98.000 ₫ 98.000 ₫ 98000.0 VND
Phở bò Hà Nội Cung Đình - gói 68 g
6.000 ₫ 6.000 ₫ 6000.0 VND
Miến thịt bằm Phú Hương - thùng 30 gói
265.000 ₫ 265.000 ₫ 265000.0 VND
Trứng gà công nghiệp
3.000 ₫ 3.000 ₫ 3000.0 VND
Bún giò heo Hằng Nga - gói 75 g
6.000 ₫ 6.000 ₫ 6000.0 VND
Trứng vịt
3.500 ₫ 3.500 ₫ 3500.0 VND
Trứng gà ta
4.500 ₫ 4.500 ₫ 4500.0 VND
Trứng cút
550 ₫ 550 ₫ 550.0 VND
Miến thịt bằm Phú Hương - gói 58 g
9.000 ₫ 9.000 ₫ 9000.0 VND
Hủ tiếu bò kho Acecook - gói 70 g
7.000 ₫ 7.000 ₫ 7000.0 VND
Hủ tiếu bò kho Acecook - thùng 30 gói
205.000 ₫ 205.000 ₫ 205000.0 VND
Bún giò heo Hằng Nga - thùng 30 gói
178.000 ₫ 178.000 ₫ 178000.0 VND
Phở bò Hà Nội Cung Đình - thùng 30 gói
170.000 ₫ 170.000 ₫ 170000.0 VND
Phở bò đệ nhất Acecook - gói 65 g
6.000 ₫ 6.000 ₫ 6000.0 VND
Phở bò đệ nhất Acecook - thùng 30 gói
155.000 ₫ 155.000 ₫ 155000.0 VND