category.name

Thực phẩm tươi sống - đông lạnh an toàn

Thịt bò thăn - 1 kg
265.000 ₫ 265.000 ₫ 265000.0 VND
Tôm đất - 0,1 kg
27.000 ₫ 27.000 ₫ 27000.0 VND
Tôm đất - 0,5 kg
132.000 ₫ 132.000 ₫ 132000.0 VND
Tôm đất - 1 kg
260.000 ₫ 260.000 ₫ 260000.0 VND
Thịt gà ta thả vườn - góc tư vai 0,4 kg
60.000 ₫ 60.000 ₫ 60000.0 VND
Thịt gà ta thả vườn - 1/2 con 0,8 kg
122.000 ₫ 122.000 ₫ 122000.0 VND
Thịt gà ta thả vườn - nguyên con 1,5 kg
220.000 ₫ 220.000 ₫ 220000.0 VND
Thịt gà ta thả vườn - 1kg
150.000 ₫ 150.000 ₫ 150000.0 VND
Thịt bò thăn - 0,1 kg
28.000 ₫ 28.000 ₫ 28000.0 VND
Thịt bò thăn - 0,5 kg
134.000 ₫ 134.000 ₫ 134000.0 VND
Thịt bò gân - 0,5 kg
105.000 ₫ 105.000 ₫ 105000.0 VND
Thịt bò gân - 1 kg
200.000 ₫ 200.000 ₫ 200000.0 VND
Xương heo cốt lêch - 0,5 kg
62.000 ₫ 62.000 ₫ 62000.0 VND
Xương heo cốt lêch - 1 kg
120.000 ₫ 120.000 ₫ 120000.0 VND
Xương heo có thịt - 0,5 kg
47.000 ₫ 47.000 ₫ 47000.0 VND
Xương heo có thịt - 1 kg
90.000 ₫ 90.000 ₫ 90000.0 VND
Thịt vai - 0,5 kg
52.000 ₫ 52.000 ₫ 52000.0 VND
Thịt vai - 1 kg
100.000 ₫ 100.000 ₫ 100000.0 VND
Thịt đùi - 0,5 kg
52.000 ₫ 52.000 ₫ 52000.0 VND