category.name

Gia súc

Thịt bò thăn - 1 kg
265.000 ₫ 265.000 ₫ 265000.0 VND
Thịt bò thăn - 0,1 kg
28.000 ₫ 28.000 ₫ 28000.0 VND
Thịt bò thăn - 0,5 kg
134.000 ₫ 134.000 ₫ 134000.0 VND
Thịt bò gân - 0,5 kg
105.000 ₫ 105.000 ₫ 105000.0 VND
Thịt bò gân - 1 kg
200.000 ₫ 200.000 ₫ 200000.0 VND
Xương heo cốt lêch - 0,5 kg
62.000 ₫ 62.000 ₫ 62000.0 VND
Xương heo cốt lêch - 1 kg
120.000 ₫ 120.000 ₫ 120000.0 VND
Xương heo có thịt - 0,5 kg
47.000 ₫ 47.000 ₫ 47000.0 VND
Xương heo có thịt - 1 kg
90.000 ₫ 90.000 ₫ 90000.0 VND
Thịt vai - 0,5 kg
52.000 ₫ 52.000 ₫ 52000.0 VND
Thịt vai - 1 kg
100.000 ₫ 100.000 ₫ 100000.0 VND
Thịt đùi - 0,5 kg
52.000 ₫ 52.000 ₫ 52000.0 VND
Thịt đùi - 1 kg
100.000 ₫ 100.000 ₫ 100000.0 VND
Thịt ba chỉ - 0,5 kg
68.000 ₫ 68.000 ₫ 68000.0 VND
Thịt ba chỉ - 1 kg
135.000 ₫ 135.000 ₫ 135000.0 VND
Sườn heo non - 0,5 kg
72.000 ₫ 72.000 ₫ 72000.0 VND
Sườn heo non - 1 kg,
140.000 ₫ 140.000 ₫ 140000.0 VND