category.name

Thủy sản nước ngọt

Tôm đất - 0,1 kg
27.000 ₫ 27.000 ₫ 27000.0 VND
Tôm đất - 0,5 kg
132.000 ₫ 132.000 ₫ 132000.0 VND
Tôm đất - 1 kg
260.000 ₫ 260.000 ₫ 260000.0 VND
Mực Trứng Phan Thiết - 0,5 kg
195.000 ₫ 195.000 ₫ 195000.0 VND
Mực Trứng Phan Thiết - 1 kg
280.000 ₫ 280.000 ₫ 280000.0 VND
Mực Nái Biển Rạng - 0,5 kg
185.000 ₫ 185.000 ₫ 185000.0 VND
Mực Nái Biển Rạng - 1 kg
360.000 ₫ 360.000 ₫ 360000.0 VND