category.name

Bơm lọc công nghiệp

Bơm ly tâm trục ngang CM 32-160C
15.650.000 ₫ 15.650.000 ₫ 15650000.0 VND
Bơm ly tâm trục ngang CM 32-160B
16.750.000 ₫ 16.750.000 ₫ 16750000.0 VND
Bơm ly tâm trục ngang CM 32-160A
18.000.000 ₫ 18.000.000 ₫ 18000000.0 VND
Bơm ly tâm trục ngang CM 32-200A
26.900.000 ₫ 26.900.000 ₫ 26900000.0 VND
Bơm ly tâm trục ngang CM 32-250A
55.530.000 ₫ 55.530.000 ₫ 55530000.0 VND
Bơm trục đứng U7SV-300/6T
23.500.000 ₫ 23.500.000 ₫ 23500000.0 VND
Bơm trục đứng U7SV-400/8T
30.340.000 ₫ 30.340.000 ₫ 30340000.0 VND
Bơm trục đứng U7SV-550/10T
35.750.000 ₫ 35.750.000 ₫ 35750000.0 VND