category.name

Đèn tia cực tím UV

Bộ đèn UV 11w Aquapro
650.000 ₫ 650.000 ₫ 650000.0 VND
Bộ đèn UV 14W Aquapro
1.050.000 ₫ 1.050.000 ₫ 1050000.0 VND
Bộ đèn UV 21W Aquapro
1.500.000 ₫ 1.500.000 ₫ 1500000.0 VND
Bộ đèn UV 29W Aquapro
2.300.000 ₫ 2.300.000 ₫ 2300000.0 VND
Bộ đèn UV 41W Aquapro
2.800.000 ₫ 2.800.000 ₫ 2800000.0 VND
Bộ đèn UV 55W Aquapro
3.500.000 ₫ 3.500.000 ₫ 3500000.0 VND
Bóng Đèn UV 11W Aquapro
150.000 ₫ 150.000 ₫ 150000.0 VND
Bóng Đèn UV 21W Aquapro
450.000 ₫ 450.000 ₫ 450000.0 VND
Bóng Đèn UV 29W Aquapro
650.000 ₫ 650.000 ₫ 650000.0 VND
Bóng Đèn UV 41W Aquapro
850.000 ₫ 850.000 ₫ 850000.0 VND
Bóng Đèn UV 55W Aquapro
1.050.000 ₫ 1.050.000 ₫ 1050000.0 VND
Ống Thạch Anh 11W Aquapro
65.000 ₫ 65.000 ₫ 65000.0 VND
Ống Thạch Anh 14WAquapro
75.000 ₫ 75.000 ₫ 75000.0 VND
Ống Thạch Anh 21W Aquapro
120.000 ₫ 120.000 ₫ 120000.0 VND
Ống Thạch Anh 29W Aquapro
200.000 ₫ 200.000 ₫ 200000.0 VND
Ống Thạch Anh 41W Aquapro
250.000 ₫ 250.000 ₫ 250000.0 VND
Ống Thạch Anh 55W Aquapro
300.000 ₫ 300.000 ₫ 300000.0 VND
Bộ đèn UV STERILIGHT 1GPM - 12W/240V/50Hz
850.000 ₫ 850.000 ₫ 850000.0 VND
Bộ đèn UV STERILIGHT 2GPM - 16W/240V/50Hz
1.500.000 ₫ 1.500.000 ₫ 1500000.0 VND
Bộ đèn UV 6GPM - 25W/240V/50Hz
3.500.000 ₫ 3.500.000 ₫ 3500000.0 VND