SẢN PHẨM O C O P

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Thực phẩm

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Đồ uống

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Thảo dược

Cột Composite 21*62 - LL: 6m3/h
8.300.000 ₫ 8.300.000 ₫ 8300000.0 VND
Cột Composite 18*65 - LL: 4m3/h
6.000.000 ₫ 6.000.000 ₫ 6000000.0 VND
Màng RO 4040 áp thấp, hiệu LCLE: Dow(Fimtec)
5.800.000 ₫ 5.800.000 ₫ 5800000.0 VND
Màng RO 4040 áp cao, hiệu: Dow(Fimtec) BW 4040
5.200.000 ₫ 5.200.000 ₫ 5200000.0 VND
Màng RO 4040 áp cao, hiệu: Dow(Fimtec)
5.100.000 ₫ 5.100.000 ₫ 5100000.0 VND
Bộ đèn UV STERILIGHT 12GPM - 55W/240V/50Hz
5.000.000 ₫ 5.000.000 ₫ 5000000.0 VND
Máy nóng lạnh 2 vòi, 3 vòi không lõi
4.500.000 ₫ 4.500.000 ₫ 4500000.0 VND
HT lọc nước đầu nguồn DN01 làm trong
4.500.000 ₫ 4.500.000 ₫ 4500000.0 VND
Bộ đèn UV 8GPM - 30W/240V/50Hz
4.500.000 ₫ 4.500.000 ₫ 4500000.0 VND
Máy lọc nước R.O OHIDO T8080 8 cấp
4.000.000 ₫ 4.000.000 ₫ 4000000.0 VND
Autovanlve tái sinh 60 runxin TQ F63C 2.5"
3.950.000 ₫ 3.950.000 ₫ 3950000.0 VND
Cột Composite 16*65 - LL: 3.2m3/h
3.800.000 ₫ 3.800.000 ₫ 3800000.0 VND
Máy lọc nước R.O OHIDO T8080 7 cấp
3.700.000 ₫ 3.700.000 ₫ 3700000.0 VND
Phin 20" bằng inox 5 lõi
3.500.000 ₫ 3.500.000 ₫ 3500000.0 VND