SẢN PHẨM O C O P

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Thực phẩm

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Đồ uống

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Thảo dược

Bộ đèn UV 6GPM - 25W/240V/50Hz
3.500.000 ₫ 3.500.000 ₫ 3500000.0 VND
Bộ đèn UV 55W Aquapro
3.500.000 ₫ 3.500.000 ₫ 3500000.0 VND
Màng RO 4040 áp thấp ULP21, hiệu Vontron
3.500.000 ₫ 3.500.000 ₫ 3500000.0 VND
Máy lọc nước R.O OHIDO T8080 6 cấp
3.400.000 ₫ 3.400.000 ₫ 3400000.0 VND
Màng RO 4040 áp cao LP21, hiệu Vontron
3.400.000 ₫ 3.400.000 ₫ 3400000.0 VND
Van 5 cửa 60
3.200.000 ₫ 3.200.000 ₫ 3200000.0 VND
Máy lọc nước R.O OHIDO T8080 5 cấp
3.100.000 ₫ 3.100.000 ₫ 3100000.0 VND
Cột Composite 14*65 - LL: 2.5m3/h
3.100.000 ₫ 3.100.000 ₫ 3100000.0 VND
Vỏ tủ inox máy lọc nước 50Lit
3.000.000 ₫ 3.000.000 ₫ 3000000.0 VND
Bộ 3 cốc 10 inch AQUA
2.850.000 ₫ 2.850.000 ₫ 2850000.0 VND
Bộ đèn UV 41W Aquapro
2.800.000 ₫ 2.800.000 ₫ 2800000.0 VND
Màng ULP21 - 4021, hiệu Vontrol
2.800.000 ₫ 2.800.000 ₫ 2800000.0 VND
Phin 20" bằng inox 3 lõi
2.750.000 ₫ 2.750.000 ₫ 2750000.0 VND
Van 3 cửa 60
2.550.000 ₫ 2.550.000 ₫ 2550000.0 VND
Bộ 2 cốc 10 inch AQUA
2.500.000 ₫ 2.500.000 ₫ 2500000.0 VND
Máy CN 1g/h vỏ Inox
2.500.000 ₫ 2.500.000 ₫ 2500000.0 VND
Cột Composite 13*54 - LL: 2.1m3/h
2.400.000 ₫ 2.400.000 ₫ 2400000.0 VND
Bộ đèn UV 29W Aquapro
2.300.000 ₫ 2.300.000 ₫ 2300000.0 VND
Cột Composite 12*52 - LL: 1.8m3/h
2.200.000 ₫ 2.200.000 ₫ 2200000.0 VND
Bộ 3 cốc 20 inch
2.050.000 ₫ 2.050.000 ₫ 2050000.0 VND