SẢN PHẨM O C O P

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Thực phẩm

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Đồ uống

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Thảo dược

Màng R.O 500 Galons LG
1.800.000 ₫ 1.800.000 ₫ 1800000.0 VND
Bình tích áp 50lit
1.800.000 ₫ 1.800.000 ₫ 1800000.0 VND
Bộ 1 cốc 10 inch AQUA
1.800.000 ₫ 1.800.000 ₫ 1800000.0 VND
Bóng đèn Ballat SY-UV-2 # TUV55W For SDB Series
1.700.000 ₫ 1.700.000 ₫ 1700000.0 VND
Bộ 2 cốc 20 inch
1.500.000 ₫ 1.500.000 ₫ 1500000.0 VND
Bộ đèn UV STERILIGHT 2GPM - 16W/240V/50Hz
1.500.000 ₫ 1.500.000 ₫ 1500000.0 VND
Bộ đèn UV 21W Aquapro
1.500.000 ₫ 1.500.000 ₫ 1500000.0 VND
Cột Composite 10*54 - LL: 1.3m3/h
1.500.000 ₫ 1.500.000 ₫ 1500000.0 VND
Vỏ RO4040 inox có mối hàn đầu nhựa
1.450.000 ₫ 1.450.000 ₫ 1450000.0 VND
Lõi lọc 0,2.20" Korea
1.300.000 ₫ 1.300.000 ₫ 1300000.0 VND
Cột Composite 9*48 - LL: 1m3/h
1.250.000 ₫ 1.250.000 ₫ 1250000.0 VND
Rượu vodka Sheriff - thùng 12 chai (565 ml)
1.240.000 ₫ 1.240.000 ₫ 1240000.0 VND
Khung inox DN03
1.200.000 ₫ 1.200.000 ₫ 1200000.0 VND
Bơm RO 36v
1.200.000 ₫ 1.200.000 ₫ 1200000.0 VND
Màng RO MÁY 50 lít /h TW30 18012 -100
1.100.000 ₫ 1.100.000 ₫ 1100000.0 VND
Bóng đèn UVT5-430# UV lamp T5 30W
1.100.000 ₫ 1.100.000 ₫ 1100000.0 VND
Bóng Đèn UV 55W Aquapro
1.050.000 ₫ 1.050.000 ₫ 1050000.0 VND
Bộ đèn UV 14W Aquapro
1.050.000 ₫ 1.050.000 ₫ 1050000.0 VND
Cột Composite 8*44 - LL: 0.9m3/h
1.050.000 ₫ 1.050.000 ₫ 1050000.0 VND