SẢN PHẨM O C O P

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Thực phẩm

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Đồ uống

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Thảo dược

Phao lưu lượng 20GL
750.000 ₫ 750.000 ₫ 750000.0 VND
Rượu vodka Men - thùng 12 chai (500 ml)
705.000 ₫ 705.000 ₫ 705000.0 VND
Khung inox DN01
700.000 ₫ 700.000 ₫ 700000.0 VND
Màng RO 10 lít /h - DOW TW30 18012 -50
700.000 ₫ 700.000 ₫ 700000.0 VND
Bơm RO 24v
700.000 ₫ 700.000 ₫ 700000.0 VND
Bình tích áp sắt 10lit
700.000 ₫ 700.000 ₫ 700000.0 VND
Phao lưu lượng 10GL
700.000 ₫ 700.000 ₫ 700000.0 VND
Adaptor 55W Aquapro
700.000 ₫ 700.000 ₫ 700000.0 VND
Linh kiện ozone ( gồm bơm, ống, mạch, ĐH)
650.000 ₫ 650.000 ₫ 650000.0 VND
Máy khò Talon
650.000 ₫ 650.000 ₫ 650000.0 VND
Adaptor 41W Aquapro
650.000 ₫ 650.000 ₫ 650000.0 VND
Bóng đèn QT5-940 # Quartz tube (For 55W)
650.000 ₫ 650.000 ₫ 650000.0 VND
Bóng Đèn UV 29W Aquapro
650.000 ₫ 650.000 ₫ 650000.0 VND
Bộ đèn UV 11w Aquapro
650.000 ₫ 650.000 ₫ 650000.0 VND