Bì thư trắng A5 xấp 100 cái

  60.000 ₫ 60.000 ₫ 60000.0 VND

  60.000 ₫

  Tùy chọn không hỗ trợ

  Cái

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Thêm vào giỏ hàng

  Bao thư A5, 50 cái/ xấp. giấy dày, trắng sáng. dễ sử dụng