Mực Nái Biển Rạng - 0,5 kg

  185.000 ₫ 185.000 ₫ 185000.0 VND

  185.000 ₫

  Tùy chọn không hỗ trợ

  Gói

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Thêm vào giỏ hàng

  Tươi ngon nhìn hấp dẫn,đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.