Rau cải thìa - 0,2 kg

  8.000 ₫ 8.000 ₫ 8000.0 VND

  8.000 ₫

  Tùy chọn không hỗ trợ

  Bịch

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Thêm vào giỏ hàng

  Cải thìa không đóng gói thường dính sương nước làm tươi nên nhìn xanh tươi hơn rau đóng gói. Rau càng ướt các mẹ nên sử dụng càng nhanh vì rau ướt dễ hư hơn rau khô khi trữ nhiều ngày.