Trái khổ qua - 0,5 kg

  19.000 ₫ 19.000 ₫ 19000.0 VND

  19.000 ₫

  Tùy chọn không hỗ trợ

  Bịch

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Thêm vào giỏ hàng

  Không sử dụng giống biến đổi gen,Không sử dụng chất kích thích sinh trưởng, Không sử dụng chất bảo quản.