Đường kính trắng Quảng Ngãi - bịch (0.5 kg)

  7.000 ₫ 7.000 ₫ 7000.0 VND

  7.000 ₫

  Tùy chọn không hỗ trợ

  Bịch

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Thêm vào giỏ hàng

  sản phẩm được sản xuất trực tiếp từ cây mía, sử dụng công nghệ lắng nổi trong quá trình làm sạch.