category.name

Nước ngọt

Nước Fanta - chai 390 ml
6.000 ₫ 6.000 ₫ 6000.0 VND
Nước Sprite - chai 390 ml
6.000 ₫ 6.000 ₫ 6000.0 VND
Nước Cocacola - chai 390 ml
6.000 ₫ 6.000 ₫ 6000.0 VND
Nước xá xị lon - lon 330 ml
7.000 ₫ 7.000 ₫ 7000.0 VND
Nước cocacola - lon 250 ml
7.000 ₫ 7.000 ₫ 7000.0 VND
Nước giải khát có ga 7 Up - lon 330 ml
8.000 ₫ 8.000 ₫ 8000.0 VND
Nước soda kem - lon 330 ml
8.000 ₫ 8.000 ₫ 8000.0 VND
Nước Cocacola - lon 330 ml
8.000 ₫ 8.000 ₫ 8000.0 VND
Nước yến nha đam Datafa - lon 300 ml
9.000 ₫ 9.000 ₫ 9000.0 VND
Nước yến nha đam Datafa - chai 500 ml
10.000 ₫ 10.000 ₫ 10000.0 VND
Nước Sprite - chai 1.5 Lít
15.000 ₫ 15.000 ₫ 15000.0 VND
Nước Cocacola - chai 1.5 lít
15.000 ₫ 15.000 ₫ 15000.0 VND
Nước xá xị lon - lốc 6 lon 330 ml
32.000 ₫ 32.000 ₫ 32000.0 VND
Nước Fanta - lốc 6 chai (390 ml )
32.000 ₫ 32.000 ₫ 32000.0 VND
Nước Sprite - lốc 6 chai 390 ml
32.000 ₫ 32.000 ₫ 32000.0 VND
Nước Cocacola - lốc 6 chai 390 ml
32.000 ₫ 32.000 ₫ 32000.0 VND
Nước soda kem - lốc 6 lon 330ml
38.000 ₫ 38.000 ₫ 38000.0 VND
Nước cocacola - lốc 6 lon 250 ml
40.000 ₫ 40.000 ₫ 40000.0 VND
Nước Cocacola - lốc 6 lon 330 ml
45.000 ₫ 45.000 ₫ 45000.0 VND