Bơm ly tâm trục ngang CM 32-250A
55.530.000 ₫ 55.530.000 ₫ 55530000.0 VND
Cột Composite 48*72 - LL: 27m3/h
41.500.000 ₫ 41.500.000 ₫ 41500000.0 VND
Bơm trục đứng U7SV-550/10T
35.750.000 ₫ 35.750.000 ₫ 35750000.0 VND
Cột Composite 42*72 - LL: 22m3/h
35.500.000 ₫ 35.500.000 ₫ 35500000.0 VND
Bơm trục đứng U7SV-400/8T
30.340.000 ₫ 30.340.000 ₫ 30340000.0 VND
Bơm ly tâm trục ngang CM 32-200A
26.900.000 ₫ 26.900.000 ₫ 26900000.0 VND
Cột Composite 36*72 - LL: 16.43/h
26.000.000 ₫ 26.000.000 ₫ 26000000.0 VND
Bơm trục đứng U7SV-300/6T
23.500.000 ₫ 23.500.000 ₫ 23500000.0 VND
Bơm ly tâm trục ngang CM 32-160A
18.000.000 ₫ 18.000.000 ₫ 18000000.0 VND
Bơm ly tâm trục ngang CM 32-160B
16.750.000 ₫ 16.750.000 ₫ 16750000.0 VND
Cột Composite 30*72 - LL: 11m3/h
16.000.000 ₫ 16.000.000 ₫ 16000000.0 VND
Màng RO 4040 thấp, hiệu: LG
15.750.000 ₫ 15.750.000 ₫ 15750000.0 VND
Bơm ly tâm trục ngang CM 32-160C
15.650.000 ₫ 15.650.000 ₫ 15650000.0 VND
Máy lọc nước bán công nghiệp, công suất 50 lit/h
13.000.000 ₫ 13.000.000 ₫ 13000000.0 VND
Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN03
12.000.000 ₫ 12.000.000 ₫ 12000000.0 VND
Cột Composite 24*72 - LL: 7.3m3/h
11.000.000 ₫ 11.000.000 ₫ 11000000.0 VND
Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN02 (50 lit cation)
10.000.000 ₫ 10.000.000 ₫ 10000000.0 VND
Autovanlve tái sinh 60 runxin TQ F74A1 4"
9.750.000 ₫ 9.750.000 ₫ 9750000.0 VND