category.name

Thiết bị lọc nước dân dụng

Van bình tích áp
50.000 ₫ 50.000 ₫ 50000.0 VND
Ballast bơm 24v
240.000 ₫ 240.000 ₫ 240000.0 VND
Ballast bơm 36v
450.000 ₫ 450.000 ₫ 450000.0 VND
Bình tích áp 50lit
1.800.000 ₫ 1.800.000 ₫ 1800000.0 VND
Bình tích áp nhựa 7lit
500.000 ₫ 500.000 ₫ 500000.0 VND
Bình tích áp sắt 10lit
700.000 ₫ 700.000 ₫ 700000.0 VND
Bơm RO 24v
700.000 ₫ 700.000 ₫ 700000.0 VND
Bơm RO 36v
1.200.000 ₫ 1.200.000 ₫ 1200000.0 VND
Bộ 2 cốc 10 inch
750.000 ₫ 750.000 ₫ 750000.0 VND
Bộ 2 cốc 20 inch
1.500.000 ₫ 1.500.000 ₫ 1500000.0 VND
Bộ 3 cốc 20 inch
2.050.000 ₫ 2.050.000 ₫ 2050000.0 VND
Bộ 1 cốc 10 inch AQUA
1.800.000 ₫ 1.800.000 ₫ 1800000.0 VND
Bộ 2 cốc 10 inch AQUA
2.500.000 ₫ 2.500.000 ₫ 2500000.0 VND
Bộ 3 cốc 10 inch
950.000 ₫ 950.000 ₫ 950000.0 VND
Bộ 3 cốc 10 inch AQUA
2.850.000 ₫ 2.850.000 ₫ 2850000.0 VND
Co nhựa
8.000 ₫ 8.000 ₫ 8000.0 VND
Cốc lọc 10" trong ĐL
300.000 ₫ 300.000 ₫ 300000.0 VND
Cốc lọc 10" xanh ĐL21/27
250.000 ₫ 250.000 ₫ 250000.0 VND
Cốc lọc 20" trong ĐL
450.000 ₫ 450.000 ₫ 450000.0 VND
Cốc lọc 20" xanh ĐL
350.000 ₫ 350.000 ₫ 350000.0 VND