SẢN PHẨM O C O P

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Thực phẩm

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Đồ uống

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Thảo dược

Ớt xiêm Đông Giang
50.000 ₫ 50.000 ₫ 50000.0 VND
Ớt xanh - 1 kg
48.000 ₫ 48.000 ₫ 48000.0 VND
Ớt xanh - 0,5 kg
25.000 ₫ 25.000 ₫ 25000.0 VND
Ớt xanh - 0,1 kg
5.000 ₫ 5.000 ₫ 5000.0 VND
Ớt tươi xay Sông Hương - hủ 200 g
25.000 ₫ 25.000 ₫ 25000.0 VND
Ớt Ariêu Đông Giang
65.000 ₫ 65.000 ₫ 65000.0 VND
Ổi Đại Nam - 1 kg
35.000 ₫ 35.000 ₫ 35000.0 VND
Ổi Đại Nam - 0,5 kg
19.000 ₫ 19.000 ₫ 19000.0 VND
Ổi Đại Nam - 0,2 kg
8.000 ₫ 8.000 ₫ 8000.0 VND
Ống đựng bút xoay 360 độ Xukiva 172
38.000 ₫ 38.000 ₫ 38000.0 VND
Ống đựng bút sắt hoa
26.000 ₫ 26.000 ₫ 26000.0 VND
Ống đựng bút nhựa hoa
11.000 ₫ 11.000 ₫ 11000.0 VND
Ống đựng bút gỗ
21.000 ₫ 21.000 ₫ 21000.0 VND
Ống đựng bút VP Xukiva 170
38.000 ₫ 38.000 ₫ 38000.0 VND
Ống zone
500.000 ₫ 500.000 ₫ 500000.0 VND
Ống Thạch Anh 55W Aquapro
300.000 ₫ 300.000 ₫ 300000.0 VND
Ống Thạch Anh 41W Aquapro
250.000 ₫ 250.000 ₫ 250000.0 VND
Ống Thạch Anh 29W Aquapro
200.000 ₫ 200.000 ₫ 200000.0 VND
Ống Thạch Anh 21W Aquapro
120.000 ₫ 120.000 ₫ 120000.0 VND
Ống Thạch Anh 14WAquapro
75.000 ₫ 75.000 ₫ 75000.0 VND