SẢN PHẨM O C O P

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Thực phẩm

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Đồ uống

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Thảo dược

category.name

Giấy

Stick Nilon 5 Màu Pronoti
12.000 ₫ 12.000 ₫ 12000.0 VND
Giấy thủ công Hồng Hà
7.000 ₫ 7.000 ₫ 7000.0 VND
Giấy Note Vàng Pronoti 3X5
12.000 ₫ 12.000 ₫ 12000.0 VND
Giấy Note Vàng Pronoti 3X3
7.500 ₫ 7.500 ₫ 7500.0 VND
Giấy Note Vàng Pronoti 3X2
6.000 ₫ 6.000 ₫ 6000.0 VND
Giấy Note 5 Màu Wintex 3X5
14.000 ₫ 14.000 ₫ 14000.0 VND
Giấy Note 5 Màu Wintex 3X3
10.000 ₫ 10.000 ₫ 10000.0 VND
Giấy Note 5 Màu Wintex 3X2
6.000 ₫ 6.000 ₫ 6000.0 VND
Giấy Kẻ Ngang
6.000 ₫ 6.000 ₫ 6000.0 VND
Giấy Excel đen A4/70-90 (500)
63.000 ₫ 63.000 ₫ 63000.0 VND
Giấy Excel tím A4/60-90 (500)
54.000 ₫ 54.000 ₫ 54000.0 VND
Giấy Decal A4 - lót xanh
75.000 ₫ 75.000 ₫ 75000.0 VND
Giấy Decal A4 - lót vàng
79.000 ₫ 79.000 ₫ 79000.0 VND
Giấy A5 Plus ĐL 70
41.000 ₫ 41.000 ₫ 41000.0 VND
Giấy A5 Nguyên Thông ĐL60
31.000 ₫ 31.000 ₫ 31000.0 VND