Chợ Việt Online Phiên bản hệ thống 12.0-20210310

Thông tin về Chợ Việt Online instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Trang web
Enterprise website builder
Website Search Autocomplete
Website e-commerce search autocomplete with high-light match words and image
Quản lý Kho
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Điểm bán lẻ
Tablet POS: shops and restaurants
eCommerce - Thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Mua
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Chi tiêu (HR)
Submit, validate and reinvoice employee expenses
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Website Category Page
Are you running the store with a large catalog of products? Wanna bring store usability to a new high level? This module is useful to show the category page for the shop. It provides easy catalog images to make the display of categories list more presentable. Grab user's attention on your store page, providing them with the immediate loadable categories listing. The default odoo category bar in the shop doesn't provide a user-friendly way to browse catalogs. Our extension allows you to use better navigation displaying all categories list on the category page. Our module is also useful to show the category name heading on the category page. Easy for customer to navigate different category. Shop Category page, Category page, E-commerce Category page, Odoo Category Page, Website Category page, Shop Catalog page, Catalog page, E-commerce Catalog page, Odoo Catalog Page, Website Catalog page
Chat trực tuyến ở Website
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Lịch
Schedule employees meetings
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn